Cankarjeva nagrada za najboljše literarno delo Denisu Škofiču za pesniško zbirko Tuskulum

V Cankarjevem domu na Vrhniki so konec maja razglasili prejemnika pete Cankarjeve nagrade za najboljše izvirno literarno delo preteklega leta, ki jo je prejel pesnik, pisatelj, literarni kritik in diplomant Filozofske fakultete Univerze v Mariboru Denis Škofič (1985). Avtor je prejel odmevno Cankarjevo nagrado za svojo tretjo pesniško zbirko s povednim naslovom Tuskulum, ki je izšla lani, pred tem pa je avtor že izdal pesniški zbirki Sprehajalec ptic (2013) in Seganje (2017). Naslov nagrajene pesniške zbirke, ki pomeni »mirno in udobno zavetje, bivališče« (po SSKJ), je pravo nasprotje motivno-tematskega in vsebinskega upovedovanja stvarnosti, ki se po drobcih razkriva v širokem razponu ranjenosti, ogroženosti, nadvladovanja v okolju patriarhalnih odnosov, odtujenosti, prvinskega občutenja strahu in nasilja tako nad živalmi kot ljudmi, kar se najbolj eklatantno kaže v obredju kolin in klavnic, lova, ljudskih običajev ali partnerskih odnosov. Inovativno prepletanje različnih časovnih dimenzij v Škofičevi poeziji pa se oplaja z referenčnim zaledjem sekulariziranih mitoloških, judovsko-krščanskih kot tudi literarnih podob iz sveta sodobne literature, avtorjev, kot so Golding, Kosmač, Cankar, Rushdie, Grass in npr. Faulkner v pesmi z naslovom Obred: »April je najbolj krut mesec, svetloba je kot v avgustu. / Sredi dvorišča ob hrastu se na ogrodju gugalnice, / ki so jo sneli, na kavljih guga bel trup, / po sredi prerezan in razpet in brez glave« (Škofič 2023: 40). Morda pomeni lirskemu subjektu edino »zavetje« jezik, ki se razpira med knjižnim, pogovornim in bogastvom prekmurskega narečja (npr. v pesmi Osebni slovarji).

Cankarjevo nagrado je septembra 2019 ustanovila Univerza v Ljubljani skupaj s Slovenskim centrom PEN, Slovensko akademijo znanosti in umetnosti in ZRC SAZU. Za letošnjo so bile nominacije: Pia Prezelj za roman Težka vodaAnja Mugerli za roman PričakovanjaMateja Gomboc za roman Gorica in Aleš Šteger za zbirko potopisov oziroma esejev Na kraju zapisano. O prejemniku nagrade je odločala žirija: Mateja Pezdirc Bartol (predsednica), Alenka KoronSimona SemeničIgor Divjak in Tomaž Toporišič.

Prejemniku nagrade, nominirankam in nominirancu iskreno čestitamo.

Skip to content