Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru bogatejša še za enega akademika

To čast je prejel prof. dr. Marko Jesenšek, ki je s 1. junijem 2023  postal redni član Razreda za filološke in literarne vede Slovenske akademije znanosti in umetnosti.

Kot je navedeno v obrazložitvi, je  prof. Jesenšek tajnik II. razreda SAZU in red. prof. za slovenski jezik na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. Je najuglednejši raziskovalec zgodovine slovenskega jezika in odličen poznavalec slovenske jezikovne politike in načrtovanja. Doma in v tujini je objavil 12 samostojnih monografij in dve v soavtorstvu ter 178 razprav v slovenščini, angleščini, nemščini, madžarščini, češčini in poljščini. Organiziral je 48 znanstvenih simpozijev. Slovensko lingvistično vedenje je obogatil z izvirnimi raziskavami prekmurskega knjižnega jezika, ki take analize doslej še ni bil deležen. Na SAZU je organiziral odmevne mednarodne simpozije o Cankarju, Murku, Bohoriču in Ramovšu. Je nosilec številnih funkcij, bil je tudi prorektor Univerze v Mariboru in prvi dekan mariborske Filozofske fakultete, ustanovitelj in glavni urednik mednarodne knjižne zbirke Zora ter mednarodne revije Slavia Centralis. Je prejemnik Zoisove nagrade za vrhunske dosežke na področju slovenskega jezika.

Iskrene čestitke!

Skip to content