Izid monografije »Living and Learning in Dissimilitude without Dissonance: Wording Otherness«

Najavljamo izid nove monografije, ki sta jo uredili red. prof. dr. Michelle Gadpaille (Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru) in red. prof. dr. Mojca Krevel (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani): Living and Learning in Dissimilitude without Dissonance: Wording Otherness (Cambridge Scholars Publishing).

Meddisciplinarna monografija vključuje poglavja treh sodelavcev Filozofske fakultete UM: doc. dr. Melanije Larise Fabčič, red. prof. dr. Vesne Kondrič Horvat in red. prof. dr. Michelle Gadapaille.

Skip to content