Nagrada za pedagoško odličnost

Z željo po prepoznavanju in spodbujanju izjemnih pedagoških dosežkov visokošolskih učiteljic in učiteljev ter​ visokošolskih sodelavk in sodelavcev, se na Univerzi v Mariboru s študijskim letom 2023/24 uvaja Nagrada za pedagoško odličnost.

Podeljevanje Nagrade UM za pedagoško odličnost je bilo vzpostavljeno z namenom prepoznavanja in spodbujanja odličnosti zaposlenih na pedagoškem področju. Svečane podelitve nagrad poteka 5. oktobra − ob svetovnem dnevu učiteljev. Vsako študijsko leto se podeli ena glavna nagrada za visokošolske učiteljice, učitelje in ena za visokošolske sodelavke, sodelavce na dveh osrednjih področjih: 1) naravoslovje, tehnika, zdravstvo in kmetijstvo ter 2) družboslovje in humanistika. Poleg denarne nagrade pripadajo nagrajenki oz. nagrajencu tudi pedagoške točke za habilitacijska merila.

 

Zbiranje nominacij poteka do zaključka poletnega izpitnega obdobja študijskega leta 2023/24 (do 12. 7. 2024). Nominacijo lahko poda:

  • skupina najmanj treh študentk/študentov,
  • študentski svet fakultete,
  • senat fakultete (na predlog komisije za študijske zadeve fakultete) ali
  • vodja študijskega programa.

Postopke nominiranja in izbora vodi Komisija za podelitve nagrad UM za pedagoško odličnost ter ureja Pravilnik o podelitvi nagrad Univerze v Mariboru za pedagoško odličnost št. 012/2023/2.

Podrobnosti o postopku (obrazec za nominacijo in način oddaje) so na voljo na spletni strani: Pedagoška odličnost na Univerzi v Mariboru (https://didakt.um.si/odlicnost/Strani/default.aspx).

 

Študentke in študente ter vodje študijskih programov FF UM vljudno vabimo k posredovanju nominacij za pedagoško odličnost!

Skip to content