Nova redna profesorica FF UM dr. Vlasta Kučiš

Vlasta Kučiš je raziskovalka na področju prevodoslovja in medkulturnih tem in predavateljica na Univerzi v Mariboru (Filozofska fakulteta, Fakulteta za turizem), prav tako pa se je uveljavila kot predavateljica na univerzah v tujini, in to v okviru CEEPUS mreže TRANS.

V Sloveniji in širše je poznana kot raziskovalka medjezikovnega in medkulturnga posredovanja ter se ukvarja s področji tolmačenja in prevajanja na področju prava, s političnim in stilsko zaznamovanim jezikom na področju tolmačenja v ustanovah EU, s prevajalskimi strategijami na področju jezika reklam ter z različnimi vidiki prevajanja in tolmačenja v zgodovini evropskih kultur.
S poznavanjem raziskovalnih trendov na širokem področju prevodoslovja ima vpogled v možnosti povezav na samih podpodročjih in možnosti povezav prevodoslovja z raziskovanjem jezikovne rabe nasploh, medkulturne komunikacije in komunikologije. Med soavtorji in soavtoricami znanstvenih objav Vlaste Kučiš najdemo tako uveljavljene raziskovalke na področju prevodoslovja kot tudi doktorske študentke, kar priča o njeni skrbi za razvijanje prevodoslovne znanosti v Sloveniji in drugje.

Vendar ne gre samo za njeno prenašanje aktualnih tem in pristopov v raziskovanju, ampak tudi za samo strukturo in organizacijo raziskovalnega, strokovnega ter pedagoškega dela, ki sta izrazito usmerjeno povezovalni preko meja jezikov in kultur. S tem postavlja Vlasta Kučiš model sodelovanja na področju prevajalstva, ki mu velja slediti.

Iskreno čestitamo.