Novinarska konferenca projekta Zelen.kom

Danes je na Filozofski fakulteti UM potekala novinarska konferenca s predstavitvijo prvega leta projekta ZELEN.KOM, enega izmed 23 pilotnih projektov, ki jih je Univerza v Mariboru pridobila za zelen in odporen prehod v Družbo 5.0 in dosego kurikularne prenove in spremembe za zeleno, odporno, trajnostno in digitalno povezano univerzo.

Navzoče sta nagovorili prodekanica za razvoj in kadre na FF UM, red. prof. dr. Irena Stramljič Breznik, v imenu dekana, red. prof. dr. Darka Friša, ter prorektorica za študijsko dejavnost Univerze v Mariboru, red. prof. dr. Mihaela Koletnik.

Temeljne aktivnosti in namen multidisciplinarnega projekta, v katerem sodeluje 10 od 12 fakultetnih oddelkov, so nato podrobneje predstavili koordinatorica projekta red. prof. dr. Irena Stramljič Breznik ter vsebinski vodji projekta, red. prof. dr. Alja Lipavic Oštir in izr. prof. dr. Danijel Ivanjšič.

Ker je eden izmed ciljev projekta je uspešno komuniciranje o podnebni krizi, so v ta namen sodelujoči na projektu zasnovali 5 ključnih projektnih aktivnosti:

  • Aktivnost 1: Pregled raziskav s področja komuniciranja podnebne krize in določitev uporabnosti
  • Aktivnost 2: Sondiranje in analiza potreb ter stališč delodajalcev
  • Aktivnost 3: Priprava izobraževalnih modulov za različne ciljne skupine
  • Aktivnost 4: Implementacija in promocija modulov za različne ciljne skupine
  • Aktivnost 5: Evalvacije in analize implementacij, ugotavljanje vpliva in predlog vzpostavitve mehanizmov

V prvem letu trajanja projekta sta bili tako izvedeni prvi dve aktivnosti, naslednja je predvidena v letu 2024.

Konferenco sta obogatili še odlična zakuska Turistične & ekološke kmetije pri Baronu: Eko idila na Pohorju ter predavanji gostujočih predavateljev prof. dr. Franca Janžekoviča (Fakulteta za naravoslovje in matematiko UM) z naslovom Evolucijska razlaga empatije in teritorialnosti ter njuna manifestacija v družbi in dr. Matevža Vremca (KFU Gradec, NAWI Geocenter) z naslovom Vpliv podnebnih sprememb na vodne tokove v Alpah.

 

Več o projektu najdete na ZELEN.KOM (um.si).

Skip to content