Otto Tolnai prejel nagrado Vilenice

Na 38. mednarodnem festivalu Vilenica 9. 9. 2023 je pisatelj, dramatik, esejist, prevajalec in urednik Ottó Tolnai, eden najvidnejših ustvarjalcev sodobne madžarske literature, prejel nagrado Vilenice. Po besedah predstojnice Oddelka za madžarski jezik in književnost FF UM, izr. prof. dr. Jutke Rudaš, se »Tolnaijeva poetika, ubesedenje sveta, spreminja od avantgardne modernosti šestdesetih let prejšnjega stoletja do danes, njegova umetnost je odprt in pluralen svet. Prežet je s suvereno svobodo prehajanja med državami, pokrajinami, kulturami, jeziki in tradicijami, z bogato izkušnjo madžarske intelektualne dediščine ter eksjugoslovanske kulture in stvarnosti. Kako se v to umetnost preliva hkratno bivanje v teh svetovih? Je to most, ki povezuje, nadgrajuje? Razdvaja? Bralce, ki vstopamo v Tolnaijevo povsem samosvojo poetiko, v ›arije‹, kot sam imenuje žanr svojega pisanja, uroči estetsko doživetje. Pogled na Jadran, na reko Tiso, na makro- in mikrosvet, ki ga obdaja, nas ta razkošna lepota živosti ponese, povzdigne, a hkrati produktivno spravlja v negotovost.«

 

Foto Maja Pertič Gombač: izr. prof. dr. Jutka Rudaš, bere lavdacijo v jami Vilenica

Foto Maja Pertič Gombač: Ottó Tolnai, nagrajenec Vilenice

Skip to content