Podelitev Zoisovega priznanja red. prof. dr. Ireni Stramljič Breznik

Prof. dr. Irena Stramljič Breznik, zaposlena na Oddelku za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, prejme Zoisovo priznanje za pomembne dosežke na področju znanstvenoraziskovalnega dela. Preučuje tvorbene, pomenske in strukturne zakonitosti leksike, ki velja za najbolj spremenljiv del jezika. S svojimi tehtnimi in inovativnimi raziskavami si je utrdila mesto prepoznavne raziskovalke tako v domači kot tudi tuji strokovni in znanstveni javnosti, in to ne samo zaradi svojega slovenističnega zornega kota, s katerim pomembno prispeva k slovanskim besedotvornim raziskavam, ampak tudi zaradi svojih izvirnih idej ter inovativnih metodoloških pristopov na področju jezikoslovja. Z raziskavami tako tvorno nadaljuje zgodovinsko samozavedanje slovenskih jezikoslovcev o morfemski moči, ki je vir jezikovne vitalnosti slovenskega jezika in trden identitetni temelj svojim govorcem.

 

Celo prireditev si lahko ogledate na https://365.rtvslo.si/arhiv/podelitve-nagrad/175004830.

Skip to content