Razpis UM za izbor najboljšega študenta v študijskem letu 2021/2022

Univerza v Mariboru v sodelovanju s podjetjem GENERALI zavarovalnica d. d. tradicionalno objavlja Razpis za izbor najboljšega študenta Univerze v Mariboru za študijsko leto 2021/2022. Denarna nagrada za najboljšega študenta znaša 1000 EUR, za drugo mesto 600 EUR in za tretje mesto 400 EUR!

V skladu z družbeno odgovornostjo sta podjetje GENERALI zavarovalnica d. d. in Univerza v Mariboru
pripravili Razpis za izbor najboljšega študenta Univerze v Mariboru za študijsko leto 2021/2022.

Sodelujoča partnerja se zavedata pomena izobraževanja, ki temelji na konkurenčnosti na trgu dela, zato želita s tradicionalnim razpisom, ki je letos izveden že deseto leto zapored, nagraditi najboljše študente za njihovo študijsko odličnost ter jih motivirati pri nadaljnjem izobraževanju.

Na razpis za najboljšega študenta Univerze v Mariboru se lahko prijavijo študenti Univerze v Mariboru, ki imajo v študijskem letu 2021/2022 status študenta Univerze v Mariboru in so redno napredovali ter v preteklih letih študija niso prejeli nagrade za najboljšega študenta Univerze v Mariboru. Kandidati pa morajo poleg zgoraj omenjenih meril upoštevati tudi to, da so vpisani v:

A: najmanj 3. letnik I. st. študijskih programov ali
B: najmanj 3. letnik enovitega magistrskega študija ali
C: v študijski program II. stopnje.

Kandidat lahko pravilno izpolnjen obrazec »Prijava na razpis« in zahtevane priloge pošlje najkasneje do 12. 8. 2022, do 12. ure na naslov Rektorat Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, s pripisom »Razpis za najboljšega študenta UM«.

NAGRADNI SKLAD: Izplačane nagrade za najboljšega študenta Univerze v Mariboru, ki za prvo mesto znaša 1000 EUR, za drugo mesto 600 EUR in tretje mesto 400 EUR.

Za morebitna dodatna vprašanja in informacije glede samega razpisa se lahko obrnite na ssz@um.si

Podrobneje o razpisu: https://ssum.um.si/2022/05/um-objavlja-razpis-za-izbor-najboljsega-studenta-v-studijskem-letu-2021-2022-s-povisanim-denarnim-skladom/ .

Skip to content