Rektorjev dan Univerze v Mariboru

V torek, 30. 1. 2024 ob 12. uri je na Univerzi v Mariboru potekala tradicionalna slovesnost ob rektorjevem dnevu, na kateri so podelili nagrade in priznanja študentom, ki so v preteklem letu s svojimi dosežki pripomogli h krepitvi ugleda in uspešnosti Univerze v Mariboru.

Med nagrajenci je bila tudi doktorska študentka in članica Oddelka za zgodovino asist. Kaja Mujdrica, ki je prejela Rektorjevo nagrado za najboljše študijske uspehe študentov Univerze v Mariboru v svoji vpisni generaciji ter nekdanji študentki in trenutni zunanji sodelavki Oddelka za psihologijo Filozofske fakultete UM, asist. Ajda Mlakar in asist. Martina Zakšek, ki sta prejeli nagrado za znanstvenoraziskovalne dosežke na področju humanističnih ved.

Vsem trem nagrajenkam in dobitnicam priznanj iskreno čestitamo za vložen trud, njihovo predanost ter izjemne dosežke.

Asist. Kaja Mujdrica: “Ob prejemu Rektorjeve nagrade za najboljše študijske uspehe v svoji vpisni generaciji čutim mešanico veselja, hvaležnosti in ponosa. Ta nagrada mi predstavlja potrditev dosedanjega dela, vloženega truda in predanosti, obenem pa mi daje motivacijo in spodbudo za nadaljnje učenje in raziskovanje. Ne odraža le mojih, temveč tudi skupne napore vseh, ki so mi na tej poti stali ob strani.”

 

 

Zahvaljujeva profesorskemu zboru Filozofske fakultete univerze v Mariboru ter zunanjim izvajalcem, ki so nama omogočili to enkratno, zanimivo in edukativno priložnost sodelovanja v različnih projektih tekom izobraževanja.

Zahvalili bi se tudi za priložnost, da sva lahko podrobneje spoznali celoten proces raziskovanja (statistična obdelava podatkov, poročanje podatkov, pisanje strokovnih prispevkov).

Hvala za priložnost in povabilo k nadaljnjemu sodelovanju z oddelkom za psihologijo Filozofske fakultete univerze v Mariboru.

asist. Ajda Mlakar in asist. Martina Zakšek

Skip to content