Sklep o razpisu postopka izvolitve predstavnika FF UM v volilno telo za volitve članov državnega sveta

Skip to content