SKLEP o razpisu postopka kandidiranja in imenovanja prorektoric oziroma prorektorjev Univerze v Mariboru iz vrst visokošolskih učiteljev

Skip to content