SKLEP o razpisu volitev za člane Senata Univerze v Mariboru iz vrst visokošolskih učiteljev in študentov Univerze v Mariboru

Skip to content