Sklep o razpisu volitev za nadomestnega predstavnika študentov v Senat UM

Skip to content