Zaključek projekta Erasmus+ deutsch.info+: new teaching approaches to foreign language learning for pupils with dyslexia

Učenje in poučevanje nemščine in disleksija nista več problem, sploh ne z gradivi projekta Erasmus+ deutsch.info+ : new teaching approaches to foreign language learning for pupils with dyslexia (št. projekta: 2021-1-HR01-KA220-SCH-000032499): Smernice za učitelje, Učno gradivo, Spletna ponudba.

Na Oddelku za germanistiko Filozofske fakultete Univerze v Mariboru smo projekt s projektnimi partnerji iz Nemčije, Avstrije, Hrvaške in Slovenije izvajali od 1. 11. 2021 do 30. 4. 2024.

Brezplačna in prosto dostopna gradiva čakajo na uporabnike na https://deutsch.info/teachers

“Izvedba tega projekta je sofinancirana s strani Evropske komisije.”

Skip to content