Zagovor doktorske disertacije Marina Horvat

22. 3. 2024
09.00
FF 2.15

Kognitivni in psihofiziološki vidiki izgorelosti

Disertacija bo do zagovora na vpogled vprostoru Službe za študentske zadeve na Filozofski fakulteti UM.

Skip to content