Zagovor zaključnega dela – Katarina Dovnik

24. 6. 2022
12.00
MS Teams

Zagovor magistrskega dela Katarine Dovnik z naslovom Učinek enkratne hipnotske intervencije na stanje anksioznosti (primerjava hipnoze na daljavo in hipnoze v živo)

Kdaj? 24. 6. 2022 ob 12.00

Kje? MS Teams

V skladu s Pravilnikom o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih prve in druge stopnje Univerze v Mariboru je zagovor zaključnega dela javen, interesenti za ogled zagovora pridobijo kodo za vključitev v videokonferenco na elektronskem naslovu jasna.zolnir@um.si, najkasneje do 22. 6. 2022, do 12. ure.

Skip to content