Zagovor zaključnega dela – Katja Šošter

2. 12. 2021
13.00
MS Teams

Zagovor magistrskega dela Katje Šošter z naslovom Odnos med delovnimi zahtevami in viri, zaznano kulturo napak in delovnim stresom pri učiteljih

Kdaj? 2. 12. 2021 ob 13.00

Kje? MS Teams

V skladu s Pravilnikom o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih prve in druge stopnje Univerze v Mariboru je zagovor zaključnega dela javen, interesenti za ogled zagovora pridobijo kodo za vključitev v videokonferenco na elektronskem naslovu jasna.zolnir@um.si, najkasneje do 1. 12. 2021, do 12. ure.