Zagovor zaključnega dela – Maja Židan

26. 3. 2024
11.00
MS Teams

Odnos med doživljanjem invalidacije bolezni in duševnim zdravjem oseb z endometriozo: vloga samoučinkovitosti in zdravstvene pismenosti

V skladu s Pravilnikom o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih prve in druge stopnje Univerze v Mariboru je zagovor zaključnega dela javen, interesenti za ogled zagovora pridobijo kodo za vključitev v videokonferenco na elektronskem naslovu jasna.zolnir@um.si, najkasneje do 25. 3. 2024, do 12. ure.

Skip to content