Zagovor zaključnega dela – Tanja Goltnik

26. 3. 2024
10.00
MS Teams

Učinek krajše meditativne in dihalne tehnike pri žalujočih z varnim stilom navezanosti

V skladu s Pravilnikom o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih prve in druge stopnje Univerze v Mariboru je zagovor zaključnega dela javen, interesenti za ogled zagovora pridobijo kodo za vključitev v videokonferenco na elektronskem naslovu jasna.zolnir@um.si, najkasneje do 25. 2. 2024, do 12. ure.

Skip to content