ANA KOZINA

doc. dr. ANA KOZINA

SICRIS COBISS

Poučevanje

  • Motivacija in emocije

Raziskovalni interesi

  • motivacija in čustva
  • samopodoba
  • pozitivna psihologija
  • pedagoška psihologija
  • psihološka diagnostika

Aktualni projekti

  • Erasmus K3-projekt ROKA v ROKI: Socialne in čustvene kompetence za tolerantno in vključujočo skupnost (2017–2020)
  • Positive Youth Development across Cultures (2015–, Bergen University)
  • Neoliberalizem v evropskem izobraževalnem prostoru: med učinkovitostjo in pravičnostjo slovenskih izobraževalnih politik in praks (ARRS, 2015–2018)

Publikacije

KOZINA, Ana. The development of multiple domains of self-concept in late childhood and in early adolescence. Current psychology.

KOZINA, Ana. Developmental and time-related trends of anxiety from childhood to early adolescence: two-wave cohort study. The European journal of developmental psychology, 2014, letn. 11, št. 5, str. 546–559.

KOZINA, Ana. Anksioznost in agresivnost v šolah: dejavniki, trendi in smernice za zmanjševanje. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2016.

Skip to content