BOR SOJAR VOGLAR

viš. pred. dr. BOR SOJAR VOGLAR

SICRIS COBISS

Poučevanje

  • Kompleksne statistične metode
  • Multivariatne analize
  • Zaznavni procesi

Raziskovalni interesi

  • športna psihologija in ples
  • zaznavanje ravnotežja

Publikacije

ŠIFRAR, Tina, ZALETEL, Petra, SOJAR VOGLAR, Bor, ZAGORC, Meta. Vpliv motoričnih in morfoloških spremenljivk na kriterij uspešnosti športnih plesalcev. Šport: revija za teoretična in praktična vprašanja športa, 2011, letn. 59, št. 1/2, str. 139–144.

SOJAR VOGLAR, Bor, PODLESEK, Anja. Auditory vestibular suppression. V: Abstracts from the 10th Alps Adria psychology conference, September 27th–29th 2012, Lignano Sabbiadoro, Italy (Review of psychology, letn. 19, št. 1, 2012). Jastrebarsko: Naklada Slap. 2012, str. 67.

SOJAR VOGLAR, Bor. Vpliv vestibularnega draženja na unilateralni prostorski neglekt = The effects of vestibular stimulation on unilateral spatial neglect. V: FILEJ, Bojana (ur.). Zbornik prispevkov z recenzijo. Maribor: Alma Mater Europea, Evropski center. 2015, str. 454–463.

Skip to content