EVA KRANJEC

asist. EVA KRANJEC

Službeni telefon +386 (2) 22 93 669
Prostor

1.65 – PEF

SICRIS COBISS

Poučevanje

  • Teorija navezanosti in njena aplikacija

Raziskovalni interesi

  • perfekcionizem
  • izvršilne funkcije pri otrocih in mladostnicah, mladostnikih
  • temperament pri otrocih in mladostnicah, mladostnikih

Aktualni projekti

  • Vključevanje uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije v visokošolskem pedagoškem procesu/Didakt. UM (ESS/MIZŠ)

Publikacije

CUGMAS, Zlatka, ZUPANČIČ, Maja, POREDOŠ, Mojca, KRANJEC, Eva. Vloga starševskega vedenja v zadovoljstvu mladih na prehodu v odraslost. Pedagoška obzorja: časopis za didaktiko in metodiko, 2017, letn. 32, št. 1, str. 126–142.

KRANJEC, Eva, KOŠIR, Katja, KOMIDAR, Luka. Dejavniki akademskega odlašanja: vloga perfekcionizma, anksioznosti in depresivnosti = Factors of academic procrastination: the role of perfectionism, anxiety and depression. Psihološka obzorja: slovenska znanstveno-strokovna psihološka revija, 28. jun. 2016, letn. 25, str. 51–62.

Skip to content