KATARINA HABE

doc. dr. KATARINA HABE

Službeni telefon +356 (2) 22 93 675
Prostor

1.59 – PEF

SICRIS COBISS

Poučevanje

  • Psihologija glasbe

Raziskovalni interesi

  • zanos
  • izvajalska anksioznost
  • uspešnost glasbenega nastopanja
  • glasbene preference
  • učinki glasbe na celostni razvoj posameznika
  • učinki petja na psihično blagostanje

Aktualni projekti

  • Primerjava doživljanja zanosa med vrhunskimi glasbeniki in vrhunskimi športniki
  • Mednarodna raziskava glasbenih preferenc v povezavi s subjektivnim blagostanjem, vrednotami in funkcijami glasbe

Publikacije

HABE, Katarina, TEMENT, Sara. Flow among higher education teachers: a job demands-resources perspective = Zanos pri visokošolskih učiteljih z vidika delovnih zahtev in delovnih virov. Psihološka obzorja: slovenska znanstveno-strokovna psihološka revija, 15. apr. 2016, letn. 25, str. 29–37.

HABE, Katarina, TEMENT, Sara. Kako spodbujati zanos pri visokošolskih učiteljih? = How to promote flow among higher education teachers?. V: AŠKERC VENIGER, Katarina (ur.), et al. Izboljševanje kakovosti poučevanja in učenja v visokošolskem izobraževanju: od teorije k praksi, od prakse k teoriji = Improving the quality of teaching and learning in higher education: from theory to practice, from practice to theory. Ljubljana: Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja. 2016, str. 1–10.

HABE, Katarina. Mozartʼs music: a universal language for the human brain?. V: KENNEDY, Victor (ur.), GADPAILLE, Michelle (ur.). Symphony and song: the intersection of words and music. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars. 2016, str. 51–74.

Skip to content