LARA DELIĆ

asist. LARA DELIĆ

Poučevanje

  • Kadrovska in organizacijska psihologija

Raziskovalni interesi

  • emocionalna inteligentnost
  • stres in izgorelost
  • uspešnost na delovnem mestu

Publikacije

Boštjančič, E. in Delić, L. (2014). Zaključevanje kariere: od teorije k praksi. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske Fakultete.

Delić, L., Novak, P., Kovačič, J. in Avsec, A. (2011). Self-reported Emotional and Social Intelligence and Empathy as Distinctive Predictors of Narcissism. Psychological Topics, 20 (3), str. 477–488.

Skip to content