MARIJA MOLAN

doc. dr. MARIJA MOLAN

SICRIS COBISS

Poučevanje

  • Psihologija dela

Raziskovalni interesi

  • obremenitev v delovnem okolju
  • razpoložljivost delavcev
  • humanizacija delovnega okolja
  • obvladovanje negativnih pojavov v delovnem okolju
  • duševno zdravje v delovnem okolju

Aktualni projekti

  • Implementacija RH Modela
  • Posodobitev kriterijev za poklicno gasilstvo za potrebe Ministrstva za obrambo RS
  • Obremenitve v različnih delovnih okoljih
  • Psihosocialna tveganja

Publikacije

MOLAN, Marija. Zagotavljanje dobrega počutja in razpoložljivosti v delovnem okolju – izziv od samoupravljanja do kapitalizma = Ensuring well-being and availability in the workplace – challenges from self-management to capitalism. Sanitas et labor, št. 1, mar. 2012, str. 7–29.

MOLAN, Marija, MOLAN, Gregor. BFS human behaviour model for traffic safety. Promet, 2011, letn. 23, št. 4, str. 205–213.

MOLAN, Marija, MOLAN, Gregor. Availability humanization – the semantic model in occupational health. V: JARM, Tomaž (ur.), KRAMAR, Peter (ur.), ŽUPANIČ, Anže (ur.). 11th Mediterranean Conference on Medical and Biological Enginering and Computing 2007 [also] MEDICON 2007, 26–30 June, 2007, Ljubljana, Slovenia (IFMBE proceedings, letn. 16). New York: Springer: International Federation for Medical and Biological Engineering. 2007, str. 162–165.

Skip to content