NENAD ČUŠ BABIĆ

doc. dr. NENAD ČUŠ BABIĆ

Službeni telefon +386 (2) 22 94 383
Prostor

Krekova 2, K 017 – FGPA

SICRIS COBISS

Poučevanje

  • Programiranje v psihološkem raziskovanju
  • Psihologija virtualnih prostorov

Raziskovalni interesi

  • uporaba IT naprav in socialnih omrežij
  • vedenje v virtualnih okoljih
  • računalniško posredovana komunikacija in medosebni odnosi
  • razširjanje tehnoloških inovacij

Aktualni projekti

  • A phubbing phenomenon – its predictors and consequences in a cross-cultural perspective
  • Selfie motivacija in teorija samodeterminacije
  • Razumevanje spletne komunikacije izven prvotnega konteksta, primer selfie

Publikacije

MUSIL, Bojan, PREGLEJ, Andrej, ROPERT, Tadevž, KLASINC, Lucia, ČUŠ BABIČ, Nenad. What Is seen Is who you are: are cues in selfie pictures related to personality characteristics?. Frontiers in psychology, 2017, letn. 8, št. 82, str. 1–13.

MUSIL, Bojan, PREGLEJ, Andrej, ČUŠ BABIČ, Nenad, ROPERT, Tadevž. Self-reflection and webcams: self-awareness in the context of computer-mediated communication. Review of Psychology: international journal of Croatian Psychological Association, 2014, letn. 21, št. 1, str. 72–73.

MUSIL, Bojan, ČUŠ BABIČ, Nenad, ROPERT, Tadevž. Obrazi, ki razkrivajo: ali imajo dandanes moški na javno dostopnih fotografijah še vedno bolj poudarjen obraz kot ženske? = Faces that reveal: are men’s faces in publicly available photographs still more emphasised than women’s?. V: ZUPAN, Simon (ur.). Engendering difference: sexism, power and politics : book of abstracts = Spolno zaznamovana neenakost: seksizem, moč in politika: zbornik povzetkov: Maribor, 12–13 May 2017, 12.–13. maj 2017. Maribor: Faculty of Arts, University of Maribor = Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru [2017], str. 23–24.

Skip to content