TADEJA KRANER ŠUMENJAK

doc. dr. TADEJA KRANER ŠUMENJAK

Službeni telefon +386 (2) 32 09 017
Prostor

G003 – FKBV

SICRIS COBISS

Poučevanje

  • Kompleksne statistične metode

Raziskovalni interesi

  • grafovske invariante v metrični teoriji grafov
  • presečni koncepti v teoriji grafov

Aktualni projekti

  • Sodobne invariante grafov (J1-9109)
  • Raziskovanje notranje strukture stolpnih grafov (J1-7110)

Publikacije

Kraner Šumenjak, T. & Sem, V. (2011). Parametrični in neparametrični pristopi za odkrivanje trenda v časovnih vrstah. Acta agriculturae Slovenica, letn. 97, št. 3, str. 305–312.

Ošlaj, M., Kraner Šumenjak, T., Lakota, M., Vindiš, P. (2018). Parametric and nonparametric approaches for detecting the most important factors in biogas production. Polish journal of environmental studies, letn. 28, št. 1, v tisku, doi: 10.15244/pjoes/84768.

Skip to content