VISLAVA GLOBEVNIK VELIKONJA

doc. dr. VISLAVA GLOBEVNIK VELIKONJA

Službeni telefon +386 (0)1 225 61 68
SICRIS COBISS

Poučevanje

  • Družinska terapija

Raziskovalni interesi

  • nasilje nad ženskami
  • tokofobija
  • zdravstvena psihologija
  • prezgodnji porod in prezgodaj rojeni otroci

Aktualni projekti

  • Metabolni in prirojeni dejavnik reproduktivnega zdravja, porod II (program ARSS, 2004–2019, P3-0124)
  • Odnos nosečnic do načina poroda in vpliv tega odnosa na pogostost carskih rezov (terciarni projekt, 2016–2018, 20160141)
  • Sledenje razvoja otrok z zelo nizko porodno težo (terciarni projekt, 2017–2019, 20170097)
  • Pomoč ranljivim skupinam nosečnic in mater (program, 2017–2019)

Publikacije

GLOBEVNIK VELIKONJA, Vislava, LUČOVNIK, Miha, PREMRU-SRŠEN, Tanja, LESKOŠEK, Vesna, KRAJNC, Megie, PAVŠE, Lucija, VERDENIK, Ivan, TUL, Nataša, BLICKSTEIN, Isaac. Violence before pregnancy and the risk of violence during pregnancy. Journal of perinatal medicine, 2017, letn. 45, št., str. 1–4.

GLOBEVNIK VELIKONJA, Vislava, LOZEJ, Tina, LEBAN, Gaja, VERDENIK, Ivan, VRTAČNIK – BOKAL, Eda. The quality of life in pregnant women conceiving through in vitro fertilization = Kvaliteta življenja nosečnic po oploditvi z biomedicinsko pomočjo. Zdravstveno varstvo : Slovenian journal of public health, 2016, letn. 55, št. 1, str. 1–10.

DEMŠAR, Karin, SVETINA, Matija, VERDENIK, Ivan, TUL, Nataša, BLICKSTEIN, Isaac, GLOBEVNIK VELIKONJA, Vislava. Tokophobia (fear of childbirth): prevalence and risk factors. Journal of perinatal medicine, 5. 4. 2017, str. 1–4.

Skip to content