VITA POŠTUVAN

doc. dr. VITA POŠTUVAN

SICRIS COBISS

Poučevanje

 • Duševno zdravje
 • Vedenjska in kognitivna terapija

Raziskovalni interesi

 • preučevanje in preprečevanje samomorilnega vedenja in intervencije
 • duševno zdravje
 • bližnji po samomoru in žalovanje
 • človekove pravice pri duševnem zdravju, etika v psihologiji
 • vedenjsko-kognitivna terapija, čuječnost

Aktualni projekti

 • Živ?Živ! Raziskovanje in preprečevanje samomora (programska skupina ARRS, P3-0384)
 • Čuječe žalovanje (projekt ARRS, Z5-7492, http://zivziv.si/cujece-zalovanje/)
 • A (se) štekaš?!? – Integriran pristop krepitve duševnega zdravja in primarne preventive samomorilnega vedenja za mladostnike (http://zivziv.si/a-se-stekas/)
 • Programi čuječnosti (http://zivziv.si/nara/)
 • Slovenski moški ranljivi za samomorilno vedenje: duševno zdravje, kvaliteta življenja, socialna povezanost, iskanje pomoči. Akcijski raziskovalni program

Publikacije

POŠTUVAN, Vita. Suicide survivors’ reintegration : the growing flower model. V: DE LEO, Diego (ur.), POŠTUVAN, Vita (ur.). Resources for suicide prevention: bridging research and practice. Göttingen: Hogrefe Publishing. 2017, str. 129–137.

POŠTUVAN, Vita. The growing flower model of reintegration after suicide. V: ANDRIESSEN, Karl (ur.), KRYSINSKA, Karolina (ur.), TEKAVČIČ-GRAD, Onja (ur.). Postvention in action: the international handbook of suicide bereavement support. Boston; Göttingen: Hogrefe Publishing. 2017, str. 85–96.

WASSERMAN, Danuta, HOVEN, Christina W., WASSERMAN, Camilla, WALL, Melanie, EISENBERG, Ruth, HADLACZKY, Gergö, KELLEHER, Ian, SARCHIAPONE, Marco, APTER, Alan, BALAZS, Judit, POŠTUVAN, Vita, et al. School-based suicide prevention programmes: the SEYLE cluster-randomised, controlled trial. The Lancet, 2015, št. 9977, letn. 385, str. 1536–1544.

Skip to content