ZLATKA CUGMAS

red. prof. dr. ZLATKA CUGMAS

Službeni telefon +386 (2) 22 93 669
Prostor

1.65

SICRIS COBISS

Poučevanje

  • Teorija navezanosti in njena aplikacija

Raziskovalni interesi

  • razvoj navezanosti
  • razvoj samopodobe
  • vključenost staršev v nego, vzgojo in izobraževanje otrok
  • finančna socializacija mladih v obdobju prehoda v odraslost

Aktualni projekti

  • Uporabna razvojna psihologija (P5-0062)

Publikacije

CUGMAS, Zlatka, DIETNER, Simona. Navezanost rejencev na rejnike. Pedagoška obzorja: časopis za didaktiko in metodiko, 2016, letn. 31, [št.] 3/4, str. 70–83.

CUGMAS, Zlatka. Relation between children’s attachment to kindergarten teachers, personality characteristics and play activities. Early child development and care, Oct. 2011, letn. 181, št. 9, str. 1271–1289.

CUGMAS, Zlatka. Narisal sem sonce zate: izbrana poglavja o razvoju otrokove navezanosti in samozaznave. Ljubljana: Center za psihodiagnostična sredstva, 2003.

Skip to content