Projekt Deutsch.info+: Novi učni pristopi za poučevanje nemščine za učence z disleksijo

Oddelek za germanistiko FF UM

Deutsch.info+: new teaching approaches to foreign language learning for pupils with dyslexia/Novi učni pristopi za poučevanje nemščine za učence z disleksijo – mednarodni projekt, v katerem sodelujejo tudi članice Oddelka za germanistiko.

Cilj projekta je razviti gradivo za učiteljice in učitelje nemškega jezika, s pomočjo katerega bodo lahko poglobili svoje strokovno znanje na področju poučevanja nemščine za učence, učenke, dijake in dijakinje z disleksijo. Z gradivi bomo obogatili ponudbo učiteljskega portala na spletni strani deutsch.info ter jo prilagodili potrebam učencev, učenk, dijakov in dijakinj z disleksijo in drugimi učnimi težavami.

Projekt bo trajal od novembra 2021 do maja 2024 in v njem sodelujejo naslednji partnerji iz 6 držav:

  • Verein zur Förderung legasthener und unter erschwerten Bedingungen lernender Menschen (Avstrija),
  • Studio Gaus GmbH (Nemčija),
  • Izvori (Hrvaška),
  • Inter-kulturo d.o.o. (Slovenija),
  • Osnovna škola Retkovec (Hrvaška),
  • Osnovna šola Janka Glazerja Ruše (Slovenija).
  • Z Oddelka za germanistiko sodelujemo, izr. prof. dr. Saša Jazbec (vodja projekta), doc. dr. Brigita Kacjan (sodelavka), dr. Doris Mlakar Gračner (sodelavka) in mag. Mateja Žavski Bahč sodelavka.

Več o projektu: Legasthenie-LRS-Institut/Wissenschaftliche Projekte (lrs-legasthenie.at), številka projekta: 2021-1-HR01-KA220-SCH-000032499

Skip to content