4. mednarodna znanstvena konferenca Slavistični znanstveni premisleki z naslovom Izzivi slavistike v 21. stoletju

4. mednarodna znanstvena konferenca Slavistični znanstveni premisleki z naslovom Izzivi slavistike v 21. stoletju bo potekala od 13. do 15. maja 2021 v organizaciji Oddelka za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete Univerze v Mariboru ter v sodelovanju s Slavističnim društvom Maribor.

Namen konference je prikazati aktualno stanje in nakazati smernice razvoja slavističnih raziskav, in sicer tako z vidika raziskovalnih tematik kot metodologij. Konferenca bo predstavila širok nabor jezikoslovnih in literarnih tem, zlasti v okviru posameznih filologij, ter konfrontacijo preteklih raziskav s sodobnimi. Posebna pozornost bo namenjena interdisciplinarnosti v raziskovanju, vključevanju medkulturnega pogleda ter predvsem preučevanju vloge slavistike in slavističnih študijev v svetu in predstavitvi izzivov, s katerimi se ti srečujejo. Več informacij o konferenci je dostopnih na https://izzivislavistike.wixsite.com/szp4

Konferenca bo zaradi epidemioloških razmer potekala na daljavo v spletnem okolju MS Teams. Do posameznih sklopov konference dostopate s klikom na povezave, ki jih najdete v programu konference ob naslovih sekcij: https://izzivislavistike.wixsite.com/szp4/program

Skip to content