6. mednarodna znanstvena konferenca Slavistični znanstveni premisleki Infrastruktura za raziskave govora v humanistiki in jezikovnih tehnologijah

18. 5.19. 5. 2023
08.30
Amfiteater dr. Vladimirja Bračiča FF UM

Letošnja, 6. mednarodna znanstvena konferenca Slavistični znanstveni premisleki je namenjena infrastrukturi za raziskave govora in govorne komunikacije na področjih humanistike in jezikovnih tehnologijah. 46 predavateljev in predavateljic iz šestih držav predstavlja 32 prispevkov o govorjenem jeziku, in sicer s poudarkom ali na vrsti govorjenega diskurza (parlamentarni govor, odrski, filmski govor, narečni govor, govor vplivnežev) in posledično na različnih jezikovnih ravneh, ali s poudarkom na postopkih gradnje ter na orodjih za analizo govora in govorne komunikacije (npr. snemanje govora, standardi transkribiranja, korpusno označevanje). Prispevki prinašajo pregled raziskav spontano govorjenega jezika na Slovenskem, se nanašajo na gradnjo korpusa govorjenega jezika, kažejo možnost preseganja preteklih razhajanj, spodbujajo k reševanju nejasnih ali pomanjkljivo opredeljenih slovničnih opisov, poudarjajo pomen in pomembnost intenzitete jezika, večpredstavne analize govora, vpliv sodobnih medijev na jezikovno strukturo, opozarjajo na to, da je govorjeni slovenščini namenjene malo raziskovalne pozornosti, čeprav prav govorjeni jezik omogoča postopni prenos v pisni jezik. Prispevke povezuje ugotovitev, da razumevanje zakonitosti govorjenega jezika pomembno dopolnjuje razumevanje jezika nasploh.

Naslovnica
Skip to content