Besede, Glasba in Propaganda mednarodna konferenca

15. 9.17. 9. 2022
08.00
FF 2.17, FF 2.12, FF 2.18

Words, Music and Propaganda

September 15-17, 2022

The fifth Words and Music conference organized by the English Department of the Faculty of Arts and the Music Department of the Faculty of Education at the University of Maribor will explore the relation between words, music and propaganda, and the place of that relation in history and in modern contemporary culture.

All information is available on the website http://164.8.150.40/wmp2022/.

Link to MS Teams meeting.

Besede, glasba in propaganda

15.–17. september 2022

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko Filozofske fakultete in Oddelek za glasbo Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru prirejata že peto konferenco na temo »besede in glasba«, ki se tokrat osredotoča na odnos med besedami, glasbo in propagando skozi zgodovino in v sodobni kulturi.

Vse informacije so dostopne na spletni strani http://164.8.150.40/wmp2022/.

Povezava do MS Teams sestanka.

Skip to content