Mednarodna konferenca KAŠTELIR: PRAZGODOVINSKA GRADIŠČA IN ETNOBOTANIKA ZA TRAJNOSTNI TURIZEM

16. 6.17. 6. 2021
09.00
MS Teams

Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru
Oddelek za zgodovino

Spoštovani,

vabimo vas
na mednarodno konferenco

KAŠTELIR:
PRAZGODOVINSKA GRADIŠČA IN ETNOBOTANIKA
ZA TRAJNOSTNI TURIZEM

ki bo potekala
16. -17. junija 2021,
od 9.00-17.30 ure
preko aplikacije MS Teams

LINK:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGVlOWNkMjMtZGI4NS00NmM5LWE0ZWUtZmZjZjYxOWU1YjJl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228ef1464e-28b6-449d-95be-e669ee3d08ac%22%2c%22Oid%22%3a%22e08d3706-6da5-4a55-8b99-e1d5e28ba693%22%7d

Na konferenci bodo ugledni predavatelji različnih strok predstavili prispevke na temo kulturne dediščine gradišč in etnobotanike ter možnosti izkoriščanja produkta v alternativnih oblikah turizma.

V priponkah lahko najdete PROGRAM konference in ZBORNIK POVZETKOV v treh jezikih (SLO-HR-ANG):

Priponke:

Veselimo se vsebinsko in strokovno bogatega virtualnega druženja in vas lepo pozdravljamo!
Skip to content