9. mednarodna prevodoslovna akademija in simpozij TRANS 2022

Prevodoslovni teden na Filozofski fakulteti  Univerze v Mariboru  v okviru 9. mednarodne poletne akademije in znanstvenega simpozija TRANS 2022

Na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru že devetič organiziramo mednarodno poletno akademijo in znanstveni simpozij TRANS 2022, in sicer v sodelovanju z Generalnim direktoratom za prevajanje pri Evropskem parlamentu in s CEEPUS mrežo TRANS. Letošnja osrednja tema znanstvenega simpozija in prevodoslovne akademije bo posvečena izzivom prevajanja v globalni in inkluzivni družbi, saj je medkulturna komunikacija povezana tudi s strpnostjo do drugih jezikov in kultur.  Med 28. avgustom in 4. septembrom 2022 bomo na FF UM gostili 52 udeležencev prevodoslovne akademije in simpozija TRANS 2022 kar iz 9 držav: Avstrije, Črne Gore, Romunije, Hrvaške, Poljske, Srbije, Severne Makedonije, Slovaške in Slovenije. Gre za nabor zanimivih prevodoslovnih in medkulturnih vsebin, s katerimi udeleženci pridobijo nova prevajalska in večjezična znanja, predvsem pa veseli dejstvo, da študenti in sodelujoči navežejo stike, ki običajno trajajo celo življenje. Udeleženci poletne akademije TRANS 2022 bodo imeli možnost spoznati prevajalce Evropskega parlamenta in sodelovati v prevajalskih delavnicah, kjer bodo na voljo avtentična besedila Evropskega parlamenta. Sodelovanje na prevodoslovni akademiji TRANS 2022 prinaša udeležencem 3 kreditne točke (ECTS).

Skip to content