Tradicionalni simpozij Pleteršnikovi dnevi z naslovom Narečno besedje slovenskega jezika

14. 9. 2021
09.00
Kulturna dvorana pri OŠ Pišece

14. septembra 2021 bo na Pleteršnikovi domačiji v Pišecah potekal tradicionalni simpozij Pleteršnikovi dnevi z naslovom Narečno besedje slovenskega jezika, ki bo posvečen življenju in delu akademikinje Zinke Zorko.

Simpozij bo predstavil širok nabor tem, ki bodo predstavile dialektološko delo akademikinje Zinke Zorko, najnovejše narečjeslovne raziskave v slovenskem prostoru, onomastične in toponomastične ter etimološke raziskave.

Program simpozija

9.00 Prihod udeležencev (Kulturna dvorana pri OŠ Pišece)
9.30 Otvoritev simpozija (Martin Dušič, predsednik Društva Pleteršnikova domačija), pozdravni nagovor (Ivan Molan, župan Občine Brežice) in kulturni program (OŠ Pišece, Gimnazija Brežice, SIC Brežice)
10.15-10.30 Marko Jesenšek: Zinka Zorko in Pleteršnikovi dnevi
10.30-10.45 Natalija Ulčnik: Značilnosti narečnih soglasniških sestavov v razpravah Zinke Zorko
10.45-11.00 Januška Gostenčnik, Mojca Kumin Horvat: Zinka Zorko in Slovenski lingvistični atlas
11.00-11.15 Helena Dobrovoljc: Regionalnost pri kodifikaciji lastnoimenskega

11.15 Odmor

11.30-11.45 Karmen Kenda – Jež: Variabilne prvine v govoru Pernic (SLA T049) 11.45-12.00 Mihaela Koletnik: Narečna podoba malečniškega govora
12.00-12.15 Alenka Valh Lopert: Germanizmi v govoru Malečnika pri Mariboru
12.15-12.30 Irena Stramljič Breznik: Poimenovanja oseb v govoru Malečnika

12.30 Odmor

12.45-13.00 Tjaša Jakop: Pavlovi narečni zapisi prekmurskih ljudskih pesmi
13.00-13.15 Vera Smole, Maruša Žibred: Glasovne značilnosti novomeškega govora
13.15-13.30 Jožica Škofic: Tradicionalni poklici gorenjskega podeželja kot motivacija narečnih hišnih imen
13.30-13.45 Peter Weis: Zasnova slovarja hišnih in ledinskih imen v Zgornji Savinjski dolini

14.00 Daljši odmor

15.00-15.15 Marija Stanonik: Poetika barv v slovenski slovstveni folklori
15.15-15.30 Herta Maurer-Lausegger: Sinhronizacija dialektoloških filmov
15.30-15.45 Marija Kozar Mukič: Narečno besedje v etnološki razpravi Avgusta Pavla
15.45-16.00 Danila Zuljan: Pomenski premiki v briškem in nadiškem narečju

16.00 Odmor

16.15-16.30 Matej Šekli: (Bavarsko) visokonemške in (karnijsko) furlanske jezikovne prvine v rezijanski antroponimiji
16.30-16.45 Metka Furlan, Miha Sušnik: Digitalizacija Pleteršnikove rokopisne zbirke zemljepisnih imen
16.45-17.00 Silvo Torkar: Metelkova zbirka slovenskih toponimov 1823
17.00-17.15 Matjaž Bizjak: Historična topografija Primorske
17.15 Predstavitev projekta Vsaka vas ima svoj glas tudi v občini Brežice
17.30 Smeh ni greh (skeč v pišeškem narečju)

18.00 Zaključek simpozija

Skip to content