Več glav več ve. Frazeologija in paremiologija v slovarju in vsakdanji rabi, Maribor, 18. april 2013, Ljubljana

Leto: 2013
Soorganizator: Vida Jesenšek

Več glav več ve. Frazeologija in paremiologija v slovarju in vsakdanji rabi, Maribor, 18. april 2013, Ljubljana, 19. april 2013 (v sodelovanju z Inštitutom za slovensko narodopisje, ZRC SAZU)

Skip to content