Zagovor doktorske disertacije Karmen Osterc Kokotovič

29. 3. 2024
10.00
Sejna soba FF UM

Povezanost vzgojnih stilov staršev in njihovih stališč do uporabe drog z mladostnikovo uporabo drog

Disertacija bo do zagovora na vpogled vprostoru Službe za študentske zadeve na Filozofski fakulteti UM.

Skip to content