Zagovor doktorske disertacije Suzana Jakoša

1. 3. 2024
12.00
Sejna soba FF UM

Sopomenskost kot faza v procesu ustalitve terminološkega izrazja na primeru genetike

Disertacija bo do zagovora na vpogled vprostoru Službe za študentske zadeve na Filozofski fakulteti UM.

Skip to content