Zagovor zaključnega dela – Denis Ukman

15. 2. 2024
09.00
MS Teams

Možnosti turističnega razvoja v občini Vransko

V skladu s Pravilnikom o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih prve in druge stopnje Univerze v Mariboru je zagovor zaključnega dela javen, interesenti za ogled zagovora pridobijo kodo za vključitev v videokonferenco na elektronskem naslovu jasna.zolnir@um.si, najkasneje do 14. 2. 2024, do 12. ure.

Skip to content