Zagovor zaključnega dela – Dorian Penšek-Rader

14. 2. 2024
18.00
MS Teams

Qualitative Wortschatzanalyse ausgewählter Bundestagsreden im Themenfeld Jugend

V skladu s Pravilnikom o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih prve in druge stopnje Univerze v Mariboru je zagovor zaključnega dela javen, interesenti za ogled zagovora pridobijo kodo za vključitev v videokonferenco na elektronskem naslovu jasna.zolnir@um.si, najkasneje do 13. 2. 2024, do 12. ure.

Skip to content