Zagovor zaključnega dela – Jasmina Dragojlović

Gender Stereotypes in Children’s Literature: A Comparative Analysis of the Most Borrowed and Best-Selling Children’s Picture Books

V skladu s Pravilnikom o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih prve in druge stopnje Univerze v Mariboru je zagovor zaključnega dela javen, interesenti za ogled zagovora pridobijo kodo za vključitev v videokonferenco na elektronskem naslovu jasna.zolnir@um.si, najkasneje do 28. 9. 2021, do 12. ure.