Zagovor zaključnega dela – Jure Čufer

21. 3. 2023
14.00
MS Teams

Delo z nadarjenimi dijaki: študija primera, strip kot učni pripomoček pri predmetu geografija

V skladu s Pravilnikom o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih prve in druge stopnje Univerze v Mariboru je zagovor zaključnega dela javen, interesenti za ogled zagovora pridobijo kodo za vključitev v videokonferenco na elektronskem naslovu jasna.zolnir@um.si, najkasneje do 20. 3. 2023, do 12. ure.

Skip to content