Zagovor zaključnega dela – Klavdija Kuzkin

25. 11. 2022
10.45
MS Teams

Sovražni govor na družbenih omrežjih med mladimi v Sloveniji

V skladu s Pravilnikom o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih prve in druge stopnje Univerze v Mariboru je zagovor zaključnega dela javen, interesenti za ogled zagovora pridobijo kodo za vključitev v videokonferenco na elektronskem naslovu jasna.zolnir@um.si, najkasneje do 24. 11. 2022, do 12. ure.

Skip to content