Zagovor zaključnega dela – Manja Vivod Smolnikar

Zagovor magistrskega dela Manje Vivod Smolnikar z naslovom Podoba Juda v izbranih delih Pavline Pajk, Josipa Vošnjaka, Otona Župančiča in Antona Novačana

Kdaj? 25. 11. 2021 ob 8.00

Kje? MS Teams

V skladu s Pravilnikom o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih prve in druge stopnje Univerze v Mariboru je zagovor zaključnega dela javen, interesenti za ogled zagovora pridobijo kodo za vključitev v videokonferenco na elektronskem naslovu jasna.zolnir@um.si, najkasneje do 24. 11. 2021, do 12. ure.