Zagovor zaključnega dela – Nuša Flisar

18. 10. 2021
11.30
MS Teams

Paleopodnebne spremembe v Evropi: od pliocena do antropocena

V skladu s Pravilnikom o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih prve in druge stopnje Univerze v Mariboru je zagovor zaključnega dela javen, interesenti za ogled zagovora pridobijo kodo za vključitev v videokonferenco na elektronskem naslovu jasna.zolnir@um.si, najkasneje do 15. 10. 2021, do 12. ure.