Zagovor zaključnega dela – Špela Hašaj

Vse večja priljubljenost zgodb o resničnih zločinih

V skladu s Pravilnikom o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih prve in druge stopnje Univerze v Mariboru je zagovor zaključnega dela javen, interesenti za ogled zagovora pridobijo kodo za vključitev v videokonferenco na elektronskem naslovu jasna.zolnir@um.si, najkasneje do 26. 5. 2023, do 12. ure.

Skip to content