Znanstveni simpozij Osamosvojitev Slovenije – 30 let kasneje

Tako imenovani »decembrski simpoziji« v organizaciji Oddelka za zgodovino Filozofske fakultete UM in Zgodovinskega društva dr. Franca Kovačiča v Mariboru so stalnica humanistične ponudbe v Mariboru že od leta 1996. Zaradi epidemioloških razmer bo znanstveno srečanje letos že drugič zapovrstjo potekalo virtualno, na daljavo v okolju MS Teams. 

Letošnji znanstveni simpozij nosi naslov “Osamosvojitev Slovenije – 30 let kasneje”. V okviru naših simpozijev se tej temi posvečamo že šestič, vendar smo prepričani, da bo tudi letošnja konferenca prinesla veliko zanimivih referatov, novih spoznanj in svežih razmišljanj. Zasnovo odlikuje tudi postavitev osamosvojitvenih in demokratizacijskih procesov v Sloveniji v širši evropski in vsejugoslovanski kontekst. Prav tako se prispevki ne bodo omejevali zgolj na področje politične zgodovine, marveč posegajo tudi po temah iz vojaške, kulturne in gospodarske zgodovine ter zgodovine vsakdanjega življenja. Dobrodošlo obogatitev predstavljajo tudi referati, ki bodo obravnavali vlogo kulturnikov, Društva slovenskih pisateljev in Slovenske matice pri osamosvojitvi. Referenti pa bodo predstavili še poglede italijanske in madžarske manjšine ter jugoslovanske judovske skupnosti na dogajanje pred 30 leti. 

Na simpoziju bodo, kot je za »decembrska srečanja« že običajno, ob strokovnjakih s fakultete gostiteljice nastopili še ugledni raziskovalci in raziskovalke z ljubljanske Filozofske fakultete, Inštituta za novejšo zgodovino, Inštituta za narodnostna vprašanja, ZRC SAZU in Študijskega centra za narodno spravo.

Povezava do dogodka:

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_YTA3YTU5NWYtNjBiNS00NmQxLWE1MTMtNDcyMzIyZjdlOTZk%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25228ef1464e-28b6-449d-95be-e669ee3d08ac%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522e08d3706-6da5-4a55-8b99-e1d5e28ba693%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=bb62ca8a-a2da-47fe-89e0-fbc7c63a5212&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true&fbclid=IwAR1tLeeSrT9fSu8MNgRsVmemAQhILDK2uBXHU4D2Oltnx4QOulj4oidU_KM 

Skip to content